Betöltés...

Általános Szolgáltatási Feltételek

Első Iskolabusz Kft. 

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek az Első Iskolabusz Kft. (székhely: 1025 Budapest Kapy u. 13, cégjegyzék száma: 01-09-067455, adószáma: 10359611-2-41) által végzett tevékenységre vonatkoznak, az Első Iskolabusz Kft. következő szolgáltatásainak igénybevétele esetén: Budapesten és vonzáskörzetében kétfajta iskolabusz szolgáltatás - Háztól-házig és Gyűjtőpontos (shuttle, navette) - nyújtása oktatási intézmények, első sorban óvodák, iskolák (továbbiakban: Iskola) és azok tanulói számára.

Iskolabusz szolgáltatás általános feltételei, amelyek érvényesek mind a háztól-házig, mind a gyűjtőpontos szolgáltatásra:

Szolgáltatás időtartama:

A szolgáltatás az Iskola naptárában megadott tanítási napokon működik.

-Bérletes tarifa rendszer: A leszerződött időszak egy tanítási év. 
-Eseti tarifa rendszer: A rendelkezésre álló szabad helyek függvényében, az iskolabusz szolgáltatást igénybe lehet venni eseti rendszerben is, akár egy-egy napra is.

Menetrend:

A reggeli járatok esetében a buszok indulási időpontja az egyes felvételi pontokról úgy kerül meghatározásra, hogy a buszok az Iskola által meghatározott időpontban érkezzenek az Iskolához. A délutáni buszok az Iskolával egyeztetve, annak tanítási rendjének megfelelően kialakított menetrend szerint indulnak az Iskolától. Több végzési időpont esetén a tanuló szállítása a jelentkezési lapon napi bontásban megadott időpontban történik. Első Iskolabusz Kft. sem a reggeli, sem a délutáni járatok esetében nem vállal felelősséget a késő utasok szállításáért. Első Iskolabusz Kft. mindent elkövet azért, hogy a buszok tartsák a menetrendet, a busz-szolgáltatás azonban függ a közlekedési-, az út, és az időjárási viszonyoktól, ezért a menetrend nem garantálható. Az útviszonyok, vagy egyéb forgalmi körülmények ismeretében a buszvezető dönthet úgy, hogy egy adott címet nem lehet megközelíteni. Ilyen esetben a koordinátor a szülőkkel, vagy az általuk megadott kontaktszeméllyel egyeztet az ideiglenes felszállási/leszállási pontról.

Viszonylat:

Az iskolabusz szolgáltatás igényelhető oda-vissza, csak reggeli, vagy csak délutáni viszonylatban, illetve lehetséges délután a reggelitől eltérő, vagy akár a hét napjain különböző felvételi állomást megjelölni, de csak heti rendszerben rögzítve. A megrendelt szolgáltatás módosítására kizárólag a következő trimeszter és vagy félév kezdetekor kerülhet sor.

Járművek:

Az Első Iskolabusz Kft. által üzemeltetett járművek légkondicionáltak és minden ülésük biztonsági övvel van felszerelve. Az iskolabuszok vezetői tapasztalt sofőrök, balesetmentes buszvezetői múlttal. Az Első Iskolabusz Kft. fenntartja annak jogát, hogy a tanév során egy adott busz, valamint egy adott viszonylaton belül a reggeli és a délutáni járatot vezető sofőr személye változzon.

Biztonsági előírások:

 • Az alsó tagozatos vagy óvodás gyermekek szülői kísérettel várják a reggeli buszt.
 • Gyermek csak akkor szállhat le a buszról, ha őt ott, a jelentkezési lapon feltüntetett felnőtt várja, kivéve, ha erről a szolgáltatást megrendelő szülő a jelentkezési lapon kifejezetten lemond.
 • A busz ajtaját kizárólag a buszvezető nyithatja ki vagy csukhatja be.
 • A biztonsági öv viselése kötelező, az indulástó az érkezésig.
 • A buszon az étkezés és ivás nem megengedett.
 • Tilos az ablakon bármit kidobni.
 • Tilos az ablakon kinyúlni vagy kihajolni.
 • Tilos szemetelni, és rongálni a buszt.
 • Piszkos iskolatáskát tilos az ülésekre feltenni.
 • Fegyvert vagy annak látszó tárgyat tilos a buszra felvinni.
 • Nem megengedett a fegyelmezetlen magatartás, tilos a kiabálás, káromkodás vagy a verekedés
 • Tetves gyermek a buszon nem utazhat, amennyiben mégis használja a buszt 15 000.- Ft tisztítási díjat számol fel az Első Iskolabusz Kft.
 • A gépkocsivezetőnek joga van a gyermekek ülésrendjét megváltoztatni a közlekedés biztonsága érdekében.

A buszban okozott károkat az Első Iskolabusz Kft. megtérítteti a kár okozójával, vagy annak kiskorúsága esetén annak szüleivel. A buszban okozott szennyezés tisztítása az utas költségére történik. Első Iskolabusz Kft. nem vállal felelősséget a buszon felejtett tárgyakért. Első Iskolabusz Kft. rendelkezik felelősségbiztosítással.

Jelentkezés:

Online jelentkezés a www.premierbus.hu honlapon.
Az iskolabusz kizárólag előzetes jelentkezést követően vehető igénybe. Ennek hiányában az utasnak 15,000 Ft büntetést kell fizetnie.
Az Első Iskolabusz Kft-nek elküldött jelentkezés nem jelent kötelezettségvállalást Első Iskolabusz Kft számára. Az iskolabusz szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalás akkor jön létre, ha Első Iskolabusz Kft. visszaigazolást küld Megrendelőnek, annak mail címére.

Árak:

Az Első Iskolabusz Kft. egy tanévre hirdeti meg szállítási díjait minden évben a tanév vége előtt. A meghirdetés időpontjához képest az üzemanyagár emelkedése vagy a KSH közúti szállításszolgáltatási árindex 10%-ot meghaladó mértéke esetén az árváltoztatás jogát fenntartja.

A 2023/24-es iskolabusz díjak 1 liter gázolaj 580,- Ft-os ára alapján lettek kiszámolva. Az 1 liter gázolaj árának minden 10,- Ft-os emelése napi 7,5 Ft + ÁFA iskolabusz díjnövekedést eredményez a buszainkkal utazó gyermekek után. Az indexálásból fakadó díjemelkedés a számla kiállításakor kerül kiszámításra az egyes trimeszterek szállításáról. A 2023/24 iskolabusz díjak 380 EUR/HUF Euro árfolyam figyelembevételével lettek kiszámolva, azonban a díjak a számlázás napján érvényes MNB árfolyam szerint kerülnek bekérésre.

Fizetés:

A fizetés készpénzzel az Első Iskolabusz Kft. irodájában vagy banki átutalással történik az Első Iskolabusz számlája ellenében. A szállítási díj számlázása évente vagy félévente/trimeszterenként, a jelentkezési lapon szereplő díjfizetési gyakoriság szerint, előre történik. A szállítási díj kifizetése feltétele annak, hogy a tanuló megkezdje a szolgáltatás igénybevételét. Bérlet vásárlása esetén regisztrációs díjat kell fizetni, ami a bérlet árával egy időben kerül kiszámlázásra. A regisztrációs díj a mindenkori árlistán kerül feltüntetésre. Törzsutasoknak (akik a megelőző tanévben bérletet váltottak) a regisztrációs díj 0 Ft.

Szolgáltatás lemondása:

Fuvardíj visszatérítés csak abban az esetben jár, ha a gyermek tanév közben távozik az iskolából, amennyiben tanév közben megváltozik a lakcíme az Első Iskolabusz nem köteles a szolgáltatást folytatni, ebben az esetben időarányos visszatérítés lehetséges egyéni megítélés alapján.

Vis maior helyzet esetén, - ha kényszer tanítási szünet van az oktatási intézményben -  a teljes fuvardíj változatlanul előre fizetendő. Az emiatt kényszerűen kimaradt napok után 50%-os visszatérítés kérhető a tanév végén.

Háztól házig szolgáltatás speciális feltételei:

A tanulót reggelente az iskolabusz az otthonuk kapujánál veszi fel, és az iskola főbejáratához szállítja. Délután szintén hazáig, vagy bármilyen, a szolgáltatás megrendelője által a jelentkezéskor megadott címre szállítja.
Az iskolabusz szolgáltatás a lehető legrövidebb utazási idő érdekében 7-20 személyes mikrobuszokkal történik. Az útvonal beosztás – a tanulók felvételének/leszállásának sorrendje - több szempont együttes figyelembevételével készül. A pontos útvonal nincs rögzítve, ez a mindenkori utasok, valamint a forgalmi körülmények ismeretében a buszvezető dönti el, az iskolabusz koordinátor javaslatait figyelembe véve. 

Gyűjtőpontos szolgáltatás speciális feltételei:

Az iskolabusz a gyűjtőpontos szolgáltatás keretében szállított tanulókat meghatározott megállóhelyeken veszi fel és teszi le. A megállóhelyek jegyzékét és az egyes megállóhelyekről történő szállítás éves tarifáját a mindenkori árlista tartalmazza. A járatok esetenként több megállóhelyet is kiszolgálhatnak, de a járatok útvonalát és menetrendjét, valamint a buszok típusát biztonsági okokból Első Iskolabusz Kft. nem teszi közzé. Egy-egy megállóhely akkor működik az adott tanévben, ha egy adott időpontban legalább 8 tanuló igénybe kívánja venni. A menetrend szerint reggel és délután induló busz lekésése esetén, az utasnak nem jár kártérítés. Amennyiben a jelentkezés leadásakor a szülő azt jelölte meg, hogy várják a gyermeket délután a megállóban, köteles jeleznie a sofőr és vagy kísérő felé, hogy átvette a gyermeket. Ha nincsen ott a busz érkezésekor a szülő, vagy aki jogosult lenne a gyermeket átvenni, abban az esetben a busz visszaviszi az iskolába, a következő állomásra vagy telephelyre a gyermeket.